Usuwanie oraz utylizacja Azbestu

Olsztyn bez azbestu tylko z Mazbestos!

Zajmujemy się:

  • demontażem azbestu
  • utylizacją azbestu
  • usuwaniem azbestu
  • zabezpieczenie (nakładanie spec-powłok zabezpieczających przed emisją włókien do otoczenia metodą Deitermann)

 

Dlaczego należy eliminować azbest z otoczenia?

Budynki gospodarcze regionu warmińsko-mazurskiego nadal pokrywają płyty azbestowo-cementowe.

Z powodu udowodnionych szkodliwych dla zdrowia właściwości włókien eternitu (występowanie nieuleczalnych chorób zawodowych: pylicy azabestowej – asbestozy, zmian opłucnowych, raka płuc, międzybłoniaka opłucnej) obowiązkiem każdego właściciela jest pozbycie się istniejących pokryć eternitowych poprzez usuwanie, utylizację lub odpowiednie zabezpieczenie azbestu.

Ważne jest zatem, aby nie narażać własnego zdrowia i życia na szkodliwe działanie pyłu azbestowego.

Usuwanie azbestu z budynków wymaga jednak interwencji doświadczonych i uprawnionych do tego pracowników. My odpowiednio zabezpieczamy teren przez nakładanie spec-powłok chroniących przed emisją włókien do otoczenia metodą Deitermanna.